Privacyverklaring

Disclaimer

Copyright 
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Natuurlijk Mander. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Natuurlijk Mander is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprankelijkheid 
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Natuurlijk Mander niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Natuurlijk Mander aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Natuurlijk Mander geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

 

Privacyverklaring >

NIEUWS uit Mander

12-Apr-19 15:56

Burgemeester steekt eerste asperge

Burgemeester Haverkamp-Wenker heeft vrijdag op vakkundige wijze de eerste asperge gestoken. Laat de zon nu maar komen... dan gaat het aspergeseizoen van start!

>> Lees verder